Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Design Engineering) στη Σύρο και εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία με αντικείμενο τη Σχεδίαση Φωτισμού σε σχέση με την αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία.

Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεμιστημίου της Πάτρας με αντικείμενο το Σχεδιασμό Φωτισμού και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού φωτισμού, σε διαφορετικής φύσεως έργα, όπως ο σχεδιασμός φωτισμού ανάδειξης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και ο φωτισμός ειδικών έργων και έργων οδοφωτισμού.