Επιστημονικές Οδηγίες Φωτισμού

για επίκαιρες και έγκυρες επιλογές ποιότητας φωτισμού

Ιστορία

Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού ιδρύθηκε το 2002 με έδρα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στον Λόφο Νυμφών και σκοπό την παρακολούθηση και διάδοση του έργου τυποποίησης της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού – CIE, στην οποίαν συμμετέχει σήμερα ως πλήρες εθνικό μέλος.

Δράση

Στη διάρκεια της παρουσίας της, διοργάνωσε και εξακολουθεί να διοργανώνει και να υποστηρίζει σημαντικά κλαδικά συνέδρια φωτισμού, διεθνή, εθνικά και τοπικής εμβελείας ενώ υποστηρίζει επιστημονικά φορείς σχεδίασης και υλοποίησης έργων φωτισμού, τόσο με δράσεις κατάρτισης και ελέγχου ποιότητας, όσο και με την προώθηση και διάθεση των οδηγιών της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού.

Αποστολή

Η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού παραμένει σε εθνική κλίμακα ο σημαντικότερος φορέας εποπτικής πρόσβασης στις διεθνείς τυποποιητικές εξελίξεις και τις πηγές αντίστοιχης τεχνογνωσίας, από την φυσιολογία της οράσεως, τη φωτομετρία και τον φωτισμό εσωτερικών χώρων έως τον φωτισμό εξωτερικών χώρων και υποδομών μεταφορικού έργου, τις φωτοβιολογικές και φωτοχημικές εφαρμογές και την τεχνολογία εικόνας.