Υπηρεσίες

Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης

Η ΕΦΕ είναι ο μοναδικός ουδέτερος και αξιόπιστος παροχέας συμβουλευτικών υπηρεσιών φωτισμού θεσμικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Το κύριο φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Περισσότερα

Έλεγχοι Ποιότητας

Περισσότερα

Γνωματεύσεις και Πραγματογνωμοσύνες

Περισσότερα

Εκπόνηση Διαδικασιών Αγοράς Υπηρεσιών και Προϊόντων Φωτισμού

Περισσότερα