Δρ. Γιώργος Παϊσίδης

Ο Δρ. Γιώργος Παϊσίδης είναι Διευθυντής της εταιρείας Στίλβη Φωτισμός ΕΠΕ , μέλος της IES (Illuminating Engineering Society) και έχει συμμετάσχει στο έργο τυποποίησης της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού ως μέλος τεχνικών επιτροπών, όπως ενδεικτικά η αρμόδια για τη σύνταξη του οδηγού εκπόνησης γενικών σχεδίων αστικού φωτισμού (A Guide to Urban Lighting Masterplanning) CIE 234:2019 , η JTC15 για την αναθεώρηση του διεθνούς προτύπου ISO 8995 καθώς και η JTC18 για τον τομέα της εκπαίδευσης στον φωτισμό.

Έχει διδάξει στα Μεταπτυχιακά προγράμματα Σχεδίασης Φωτισμού των Πανεπιστημίων του Coburg/DE και του Wismar/DE.

Έχει, επίσης, διδάξει «Μνημειακό Φωτισμό» στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά ζητήματα πολιτισμικής πληροφορικής» του συμμετέχοντος, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Μνημείων - Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική, τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Διεθνούς Σεμιναρίου Πειραματικού Φωτισμού Rethink the Night! το οποίο διοργανώνει η ΕΦΕ ετησίως από το 2014.