Κωνσταντίνος Καλαμάκης

Ο Κωνσταντίνος Καλαμάκης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα συστήματα βιομηχανοποίησης και διοίκησης της βιομηχανικής παραγωγής στο πανεπιστήμιο του Bradford/UK, με πλούσια εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας προϊόντων της βιομηχανίας φωτιστικών σωμάτων. Μετά από πολυετή συνεργασία με την βιομηχανία φωτιστικών σωμάτων ΓΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, στην οποίαν διετέλεσε τεχνικός διευθυντής επί τετραετία είναι σήμερα ο εκτελεστικός της διευθυντής.