Μιχαήλ Παπανικολάου

Ο Μιχαήλ Παπανικολάου είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει συμμετάσχει στη διαδικασία μελέτης και υλοποίησης μεγάλης ποικιλίας έργων φωτισμού και εξειδικεύεται στη σχεδίαση και την υλοποίηση Συστημάτων Ελέγχου για εφαρμογές Ανρωποκεντρικού Φωτισμού. Ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Διεθνούς Σεμιναρίου Πειραματικού Φωτισμού Rethink the Night! από το 2014.