Δημοσίευση νέου Προτύπου από τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού για τον Αστικό Φωτισμό

 

Το Διεθνές Πρότυπο CIE 234:2019 με τίτλο Οδηγός για το Γενικό Σχεδιασμό του Αστικού Φωτισμού εξεδόθει πρόσφατα εκ μέρους του Τομέα 4 της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE). Σκοπό του εν λόγω προτύπου αποτελεί η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους στόχους και τις βασικές αρχές που αφορούν τη συμβολή του φωτισμού στη διαμόρφωση του νυκτερινού αστικού τοπίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ